Eleccions a la Presidència i Junta Directiva de l´Associació

Apreciat associat,

En relació al tema de les eleccions, us informem del següent:

  1. Fins el 30 de març (data límit de presentació), s’han presentat 2 candidatures:
  • Una encapçalada per Quico Lopez Balsells
  • L’altra encapçalada per Albert Bayo Singla

  1. L’assemblea general anual, es celebrarà el 27 d’abril 2017 a la sala de premsa del Palau Blaugrana, a partir de les 19 hores i a continuació es celebraran les votacions per l’elecció del president i junta directiva de l’associació (es preveu orientativament que les votacions tindran lloc a partir de les 20 hores, estimant-se el tancament de les mateixes sobre les 20:45 hores), seguidament es proclamarà la candidatura guanyadora.
  2. Els associats amb dret a vot seran els integrants de la llista del Cens, que està exposada a la web de l’associació. Els associats seran cridats per ordre d’aquesta llista i dipositaran el seu vot a la urna, també dipositaran els vots dels associats als que representen.
  3. Estaran a disposició dels associats, paperetes amb el nom de cada un dels dos candidats i paperetes amb blanc. Les paperetes amb gargots, escrits, etc. es consideraran nul·les.
  4. La candidatura guanyadora ho serà per majoria simple i quedarà proclamada després de les eleccions.
  5. Pel recompte de paperetes hi haurà 2 representants per cada candidatura, que firmaran l’acta definitiva després del recompte.

 

 

 

 

Barcelona 12 d’abril 2017

Share