Assemblea general ordinària 2019

Data: 14 de maig de 2019
1a convocatòria:19:00h
Lloc:Sala de premsa del Palau Balugrana. Accés Porta 0

Es convoca l’assemblea general ordinària de l’any 2019 amb el seguent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General de l’Associació celebrada el passat 24 d’abril de 2018. Podeu consultar l’acta en aquest enllaç
 2. Informe del President sobre el funcionament de l’Associació durant l’any 2018.
 3. Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’associació corresponents a l’exercici 2018 i de la gestió de la Junta Directiva.
 4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost corresponent a l’exercici 2019.
 5. Fixació de les quotes pel exercici 2019.
 6. Junta Directiva. Composició actual. 
 7. Proposta i aprovació, si s’escau, de les modificacions dels Estatuts de l’Associació.
 8. Informe de les activitats amb motiu del 75è Aniversari de la secció d’Handbol del F.C.Barcelona
 9. Reconeixement de l’Associació a persones vinculades i destacades de l’handbol del F.C.Barcelona.
 10. Temes diversos.
 11. Precs i preguntes.
 12. Aprovació, si s’escau, i en el seu cas, de l’acta de la present Assemblea 

Documentació

Share