Eleccions 2022: constitució de la junta electoral

El passat dia 21 d’abril es va celebrar a les oficines del club i en un acte obert a tots els socis el sorteig per la constitució de la junta electoral per les properes eleccions a la presidència i la junta de la nostra associació. Tal com marca en els estatuts es va fer, amb la participació de Xavier O’Callaghan, el sorteig entre tots els socis amb dret a vot en el que es van triar 3 titulars i 3 suplents en dret. 

El dimecres 27 es va celebrar la constitució de la junta electoral composta per Román Jarque, Joaquim Gascó i Jordi Anglada. Tal com especifiquen els estatuts “la Junta Electoral és l’òrgan al qual correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral i està formada per tres membres, un dels quals en serà president i un altre secretari”. Els estatuts recullen també les seves funcions que son fonamentalment:

  • Vetllar pel desenvolupament de tot el procés electoral
  • Validar i aprovar el cens electoral atenent les possibles reclamacions que puguin fer els socis.
  • Validar i proclamar les candidatures que es presentin i atendre les possibles reclamacions sobre aquestes.
  • Vetllar per la correcta celebració de la votació i la proclamació del resultat.
Joaquim Gascó, Román Jarque i Jordi Anglada, membres de la junta electoral.

Share